Subwencja Finansowa PFR

Dnia 25-01-2021 otrzymaliśmy subwencję finansową PFR w kwocie 45000
PLN.